Анкета

Как се мотивирам за спорт?
 
Банер

Регистрация

Банер
Банер

Автори

Приятели

Вие сте тук:Начало»Fine Line »Училището и ние - втори модул от Училището за родители на Файн Лайн
Понеделник, 11 Юни 2012 15:32

Училището и ние - втори модул от Училището за родители на Файн Лайн

От Витаминаспорт
Оценете статията
(2 оценки)
Simona Stoyanova Simona Stoyanova
Витаминаспорт продължава да ви представя инициативата на Fine Line - Училище за родители. Вторият поред модул на семинарното обучение ще засегне темата „Училището и ние". Припомняме, че записването за родителското училище вече стартира и ще продължи до края на месец юни 2012 година на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . С тази поредица от интерактивни семинари Файн Лайн и авторът и водещ на семинара, доц. д-р Румен Бостанджиев целят да подпомогнат родителите на деца в начална училищна възраст да бъдат ефективни партньори в умението на детето да се развива едновременно в домашна е училищна среда. Основен акцент в работата е поставен върху овладяване на емоционалната грамотност от страна на децата, върху изграждане основата на социалната компетентност, свързана с пълноценен живот и развитие в рамките на човешката група и институция.
Наред с казаното по-горе, задачата ни е да подкрепим родителите в усилията им да формират у детето си умения за самостоятелно мотивиране и работа, за самодисциплина и самоконтрол, за поемане на инициатива и намиране на социална подкрепа. Необходимото внимание е отделено и на уменията за конструктивно справяне с междуличностните конфликти на Campus-4основата на взаимното зачитане и договаряне и изключване, при изключване на насилието и манипулацията. Родителите, с доведени или осиновени деца, както и тези от непълни семейства също ще имат възможност да търсят оптималните решения на конкретните си житейски ситуации по време на тази поредица от интерактивни семинари.

При желание от страна на отделни родители или родителски двойки, те могат да получат допълнителна индивидуална консултативна помощ, извън планираните сесии по време на семинара. Възможно е предварително предвидените теми да бъдат модифицирани и допълвани в зависимост от желанието на участниците, както и семинарът да бъде продължен.
Всяка от сесиите от семинара е с продължителност около два часа и се провежда в удобно за участниците време, което се уточнява в началото на семинара. Честотата на сесиите също се съобразява с възможностите на участниците, като обикновено е веднъж седмично.

Основни теми, включени в семинара:

1. Подготовката за училище. Избор на училище и начален учител, предварително запознаване на детето с учителя и училищната среда, мотивиране за училищен живот.
2. Родителите и училищните власти. Запознаване с учителите и с родителите на останалите деца в класа. Конструктивно взаимодействие между родители и учители. Участие на децата в процеса на изработване и адаптиране на училищните порядки и норми.
3. Различията в училище. Приемане и осмисляне на различията. Използване на различията за развитие на различни ролеви модели и представи за човешките ценности. Взаимопомощ и сътрудничество, срещу съперничество, конкуренция и индивидуализъм.
4. Групов процес, групова динамика и групови роли в класа. Изграждане на групова кохезия и групова култура. Учителят като групов лидер и възможности за подкрепа от страна на родителите.
5. Въпросът за стимулите и наказанията при мотивиране на децата за академична успеваемост и дисциплина. Изграждане на умения за екипно взаимодействие, оказване на взаимопомощ и формиране на групова идентичност. Отношение на родителите спрямо оценките в училище.
6. Личните отношения на малкия ученик. Влюбване и разлюбване, съперничество, ревност, завист. Умения за емоционален самоконтрол и конструктивно справяне с межуличностни Stefko_Fine_Line-1конфликтни ситуации. Роли на родителите при преодоляване на междуличностните конфликти сред учениците. Справяне с конфликти между ученици и учители, между учители и родители, между родители и родители.
7. Здравословен начин на живот в ранната училищна възраст. Хигиена на учебния процес. Оптимално хранене и двигателен режим, психохигиена и психопрофилактика. Взаимодействие с училищния психолог и други институции при емоционални проблеми на детето в училище.
8. Малкият ученик в семейство с проблеми. Защита интересите на детето в конфликтни семейства, семейства на развеждащи се родители или родители след развод. Синдром на родителското отчуждаване и възможности за неговото избягване и преодоляване. Животът на децата н непълните семейства и семействата с доведени, природени или осиновени деца.
9. Ранната училищна възраст и специфичните образователни потребности на деца с хронични заболявания, увреждания или други здравни проблеми, които налагат отсъствие от училище или пораждат трудности в социалната интеграция. Специфични цели в образованието и възпитанието на различните деца.
10. Проблемните и „девиантните" деца. Поведение на родителите при системни нарушения на училищната дисциплина, слаб успех или други асоциални прояви от страна на детето. Рискове за детето в ранната училищна възраст и възможности за намаляването им. Децата и парите, насилието и злоупотребата с тях в интернет и извън него.


В процеса на съвместната работа участниците ще бъдат информирани за подходящи литература и други информационни източници, които могат да ги подпомогнат допълнително при различни по-специфични ситуации. Семинарът предоставя и възможности за осъществяване на различен набор от допълнителни консултативни и терапевтични услуги за семейства със специфични проблеми и потребности.

 

Записването за семинара се осъществява от организаторите на събитието – Fine Line. Автор и водещ на семинара: доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м., психотерапевт и преподавател в Център по хуманитарни науки към БСУ.

Add comment
muğla bayan escort escort aydın bayan bayan çanakkale escort balıkesir escort tekirdağ escort bayan gebze bayan escort escort bayan bayan buca escort edirne bayan escort